د عبدالحميد مومند كليات

Posted by & filed under .

Danishpress books

 ځــانـګـړنې :


د عبدالحميد مومند كليات
سريزه، څېړنه،
اوډون او وييپانګه:   محمد آصف “صميم”
خپرندوى:    دانش خپرندويه ټولنه
چاپ شمېر:    1000 ټوكه
لومړى چاپ:   1383ل/ 2004ز
دويم چاپ:  1386ل/2007ز
كمپوزګر:     حاجي محمدعمرخېل


 


حميد بابا خپله شاعرۍ كې په پرېوانه ډول د محاورو، اصطلاحاتو، استعارو، تشبيهاتو، كنايو او لفظي رعاياتو په راوړلو پښتو شاعري د فن معراج ته رسولې ده. خپلې رنګين بيانۍ، مضمون افرينۍ او نازك خيالۍ د انفراديت په عالي مقام سرفراز كړى او د خپل پخواني ادب له پېروكارۍ څخه يې بې نيازه كړى دى؛ ځكه نو كه حميد بابا ته د هغو د شاعرانه فن په حواله مجدد وويلى شي؛ نو مبالغه به نه وي.
حميد بابا نه پس د هغوى د مكتب فكر په شاعرانو كې كامګار خان خټك، حنان باركزى، كاظم خان شيدا او بېدل هم پخپل خپل ځاى اهميت لري؛ خو كاظم خان شيدا، چې په دغه سبك كې كوم مقام تر لاسه كړى دى، د هغه له اعترافه سترګې نه شي پټېداى او بايد ډېر ډېر وستايلى شي، البته د حميد بابا او كاظم خان شيدا د شاعرانه نازك خيالۍ او رنګين بيانۍ د نتيجې په هكله زما خپل دا خيال دى، چې ددغو دواړو شاعرۍ ته كه د نازكو او رنګينو ورېښمو د يوې حسينې پنجرې او فكر او مقصد ته يې د يو حسين مارغه سره تشبېه وركړى شي؛ نو د حميد بابا د فكري مقصد دا مارغه دغه رنګينه او حسينه پنجره كې د خپل ښايست له هره اړخه واضحه ليدلى شي. هر كله، چې د كاظم خان شيدا د زښتې نازكخيالۍ او ډېرې شوخې رنګين بيانۍ په دغه پنجره كې دا ښكلى مارغه نسبتاً اكثرو خلكو ته د خپل حقيقت غوندې نه ښكاري.


همېش خليل
9 نومبر، 2004