د لونګو دريڅې

Posted by & filed under .

Danishpress books

د کتاب نوم:      د لونګو دريڅې


ليکوال:            صديق الله بدر


خپرندوی:         دانش خپرندويه ټوله


چاپ زيار:         فريدون خوځون


د چاپ کال:        ٢٠١٠ز_1389ل،ش


 


 


اســــد دانـش مطبـــعه


د څلورمې حوزې څلور لارې، مرواريد هوټل ته مخامخ


ملي ماركېټ، كابل


Cell: 0700-449298/0799-209272


دانش كتابتون، پخته فروشۍ كوڅې ته مخامخ،


احمدي پلازه، ميوند واټ، كابل. ټليفون: 0771144317


Email: danish2k2000@yahoo.com


WWW.DANISHPRESS.COM