پنځوس ميليونه

Posted by & filed under .

Danishpress books

ځانګړنــې:


د کتاب نوم:                 پنځوس ميليونه


ليکوال                              عبدالوکيل سوله مل شينوارى


خپرندوى:                    دانش خپرندويه ټولنه


چاپکال:                           ١٣٨٩ل/ ٢٠١٠ز


چاپشمېر:                     ١٠٠٠ ټوکه


 


 


چاپځى


اسد دانش مطبعه


کلوله پشته، د څلورمې حوزې څلور لارى، ملي مارکيټ/ ٠٧٠٠٤٤٩٢٩٨


www.danishpress.com
د خپرندويې ټولنې يادښت:


 


“پنځوس ميليونه” د هېواد د تکړه کيسه ليکونکي عبدالوکيل سوله مل شينواري د لنډو کيسو ټولګه وه، چې څو کاله مخکې مو خپره کړې وه.


نوموړې ټولګه د پښتو  د لنډې کيسې د مينه والو له تود هرکلي سره مخ شوه او په ډېره لږه موده يې چاپ شوى شمېر له بازار څخه ناوياته شو.


دانش خپرندويه ټولنه نوموړې ټولګه د پښتو لنډې کيسې د مينه والو په ټينګار او د خپلې خپرنيزې لړۍ په بهير کې د يوې بلې کړۍ د زياتونې په موخه خپور کړ.


دا کتاب له انګريزي پرته سلواکي، اردو،  هندي او دري ته هم ژباړل شوى، خو تراوسه يواځې په پښتو، انګرېزي او اردو کې له چاپه راوتى او په نورو يادو شويو ژبو کې يې د چاپ چمتو والى روان دى.


ددې کتاب پر انګرېزي ژباړې د نړۍ نامتو ورځپاڼو لکه ډان، نيوز، افغانستان ټايمز، او سوشل رويو خپلې تبصرې ليکلي او پر دې سربېره پرې ډېرى انګرېز ليکوالو خپل نظرونه هم کښلي دي.


همداراز  د کتاب د مخکتنو په غونډو کې پر افغان ليکوالو سربېره انګريزي ليکوالو هم ګډون کړى دى او پر کتاب يې  خپل نظرونه، وړانديزونه او ګټورې خبرې کړي دي.


ددې کتاب ګټه به هغو خلکو ته هم ورسېږي، چې غواړي انګرېزي زده کړي او هغو انګرېزانو  ته به هم له ګټې خالي نه وي، چې غواړي پښتو زده کړي.


درنښت


دانش خپرندويه ټولنه