ته زما ټوله شاعري يې

Posted by & filed under .

Danishpress books

کتاب پېژندنه:
نوم: زما زما ټوله شاعري يې
شاعر: عبدالغفور لېوال
خپرندوى: دانش خپرندويه ټولنه
چاپ وار: دويم
چاپنېټه: فروري ٢٠١٢
چاپ شمېر: ١٠٠٠ ټوکه
د پښتۍ ډيزاين: ذبيح شفق

چاپځى
د دانش خپرندويې ټولنې تخنيکي څانګه
www.danishpress.com

د خپرندويې ټولنې يادښت

تر هغې چې له انسان سره د عاطفې په نامه يو غير مريى ملګرى شته، نو د شعر د ويلو، اورېدلو او خپرولو تجربې به پاى نه مومي. شعر (او په لويه کې هنر) د خپل چاپېريال د مد و جذر پر وړاندې د حساس انسان تر ټولو عاطفي ترين عکس العمل دى او ځکه نو ترڅو چې مينه شته، ښکلا شته، طبيعت شته، وينې شته، ظلم شته، ښه شته، بد شته… او دې ټولو ته مخامخ د حساس انسان د زړه هېنداره شته نو شعر شته.
د شعر د پاتا پر ټغر ناسته هغه مهال متصوره ده چې ټول بشر د خپل چاپېريال پر وړاندې ماشيني هويت غوره کړي او دا حالت نه ممکن دى، نه دې يې خداى ﷻ ممکنوي!.
د بشر يوه برخه چې څومره ماشيني او د نور بشر او طبيعت پر وړاندې ضرري کېږي، په همغه اندازه د شعر ويلو اړتيا زياتېږي او دا هم ځکه چې يوازې همدا عاطفي چيغه، يوازې همدا د بسمل نغمه دا ځواک او منطق لري چې له ډبرينو زړونو د اوښکو چينې روانې کړي او ګمراه شويو زړونو ته بېرته د عواطفو او مينې د جهان پته ورکړي.
ښاغلى غفور لېوال زموږ د معاصر شعر په سر لارو کې يو داسې شاعر دى، چې تر هر څه وړاندې يې شعر د عاطفي انځورونو خواږه لري او دا شى د شعر د زرين کب د بقا لپاره د اوبو په څېر اړين دى.ددې کتاب زياتره شعرونه (په ځانګړې توګه منظومې) پر لوى عاطفي ځواک سربېره د سمبوليک هنر ګڼې جلوې لري چې په پښتو هنري ادبياتو کې به د سمبوليک ادب پانګه لا غني کړي.
دانش خپرندويه ټولنه وياړي، چې د خپلو هنري خپرونو په لړ کې يو ځل بيا پر خپلو لوستونکيو دا لويه عاطفي او هنري ډالۍ شيندي. (ته زما ټوله شاعري يې) د ګران لېوال د خپرو شويو شعري جونګونو، منظومو او نويو شعرونو له بېلابېلو ګلونو تياره شوې غنچه ده چې موږ يې يو ځل بيا په مينه تړو او د پښتو شعر مينه والو ته يې وړاندې کوو.
شکر چې دا غنچه اوس ستاسو په لاسونو کې ده.

په هنري مينه
دانش خپـرندويه ټولنه
٣١ دسمبر٢٠١١